Triskelion

Triskelion

Triskelion / triskele (někdy též triskell i jiné varianty), z řec. τρισκέλιον „trojnohý“, je starý symbol složený ze tří do sebe zapadlých ohnutých noh, popřípadě spirál či jiných obrazců dle symetrie cyklické grupy C3. Původně triskelion symbolizoval pravděpodobně slunce. Někteří tvrdí, že se jedná o symbol spíše chtonický.

Historie

Nejstarší triskeliony byly objeveny na mykénských nádobách (1600-1100 př.n.l.), a – zřejmě díky keltskému vlivu – společně s tetraskelionem na mincích z různých oblastí Malé Asie (4. století př. n. l.). Keltský triskelion je původně pravděpodobně spirálovitý a údajně byl znám již v neolitu (7000-3000 př.n.l.). Na americkém kontinentě je znám u arizonských Hopiů, kde údajně značí symbol periodičnosti přírody. Ve 20. století se triskelion stal oblíbeným symbolem neopohanských hnutí jako např. Wicca či Keltský rekonstrukcionistický paganismus.

Jiné

Triskelion je mimo jiné též symbolem Bretaně a lze jej nalézt na vlajce Sicílie a vlajce a znaku ostrova Man. Ve znaku má triskelion rovněž ministerstvo dopravy USA. Vzdáleněji připomíná triskelion symbol hnutí BDSM a na vlajce Ingušetie (symbol Slunce).

Pravděpodobně kvůli podobě se svastikou přijaly triskelion za svůj symbol některé (neo)nacistické skupiny, jako belgická divize Waffen SS či jihoafrické Afrikánské hnutí odporu.


Poslední aktualizace webu: 17. 10. 2018, ikonky, kontakt, betlémy

Reklama: