Triquetra

Triquetra

Triquetra, též trikvetra (latinsky „trojrožka“ ve významu trojúhelník) je výraz používaný původně pro rozličné třírohé útvary. Dnes je spjat výhradně se symbolem zobrazeným vpravo.

Náboženství

Staří Germáni trikvetru používali (podobně jako valknut) jakožto symbol boha Ódina a lze ji nalézt na některých germánských mincích a ve Skandinávii na runových kamenech. V souvislosti s křesťanstvím trikvetra začala označovat svatou trojici, mimo jiné i proto, že vzniká spojením tří ichthys, tedy původních symbolů křesťanství.

Symbol používají též novopohanské směry jako wicca, germánští či keltští novopohané.

Význam

Trikvetra má dnes mnoho významů týkajících se „trojitosti“. Mezi ně patří trojitost duše (fyzická, mentální a spirituální), trojitá bohyně u některých novopohanských směrů, tři aspekty ženského životního cyklu (panna, matka, stařena), aj.

Jiné

Trikvetru lze nalézt mimo jiné v logu kanadské Ontario New Democratic Party.


Reklama:
Poslední aktualizace webu: 17. 10. 2018, ikonky, kontakt, betlémy

Reklama: