Pentagram

Pentagram

Pentagram / pentalfa / hvězdicovitý pentagon je pravidelná pěticípá hvězdice znázorněná pěti nepřerušovanými (přímými) tahy, přičemž jednotlivé cípy jsou propojeny se dvěma protějšími. Schläfliho symbol pro pentagram je {5/2}, symetrická skupina D5, úhel čar, které vytváří cíp, je 36°. Samotné slovo pentagram pochází z řeckého πεντάγραμμον (pentagrammon, „pětilinka“, „pětiobraz“)

Historie

První datovaná zobrazení pentagramu pochází z Palestiny z období kolem 4000 př.n.l., později ze Sumeru (kolem 2700 př.n.l.). Symbol pentagramu se pak objevuje až v pýthagorejském mysticismu (kolem 400 př.n.l.), kde údajně symbolizoval člověka (jednotlivé vrcholy symbolizovaly hlavu, ruce a nohy). Název, který pro tento symbol používali, byl υγεία (hygeia, zdraví). V období 300-150 př.n.l. byl pentagram jakýmsi oficiálním symbolem města Jeruzaléma a byl nazýván „Šalomounovou pečetí“.

Náboženství

V křesťanství je pentagram užíván jako symbol pěti smyslů či zdraví. Ve středověku údajně symbolizoval pět ran Krista a byl užíván jako amulet proti zlým démonům, nicméně během 20. století byl mnohými křesťany zavržen jakožto symbol satanismu. Pentagram je častým motivem v mnoha neopohanských náboženstvích. Symbolizuje zde především víru, popřípadě pět živlů plus „Ducha“ jakožto „nejvyšší“ bod. Víra bahá’í používá pentagram jako svůj oficiální symbol. V satanismu je používán tzv. obrácený pentagram, tj. pentagram, jehož dva cípy směřují nahoru.

Jiné

Pentagram se v současnosti objevuje na dvou státních vlajkách – Maroka a Etiopie.

Reklama:
Poslední aktualizace webu: 17. 10. 2018, ikonky, kontakt, betlémy

Reklama: