Maltézský kříž

Maltézský kříž

Maltézský kříž (také osmihrotý či meditační kříž, amalfský kříž) je osmišpičatý kříž se čtyřmi rameny ve tvaru V.

Historie

V 11. století existovala na západním pobřeží Itálie malá republika Amalfi, která měla ve znaku právě tento symbol. Amalfští kupci pak založili v Jeruzalémě v polovině 11. století nemocnici – špitál sv. Jana Slitovníka, spravovaný benediktiny. Během křižáckých výprav byl název změněn na špitál sv. Jana Křitele a r. 1113 bylo nemocniční bratrstvo potvrezno papežem jako nový církevní řád johanitů (též špitálníků, popř. řád sv. Jana). Šlechtici, kteří byli členy řádu, byli ozbrojení.

Roku 1530 jim byla papežem přidělena Malta jako léno. Od té doby se řád někdy nazývá řádem maltézských rytířů. Odtud název symbolu – maltézský kříž.

Význam

Oddanost, pieta, štědrost, chrabrost, sláva a čest, pohrdání smrtí, pomoc chudým a nemocným

Výskyt

Kromě johanitů, jejichž symbolem je bílý kříž na červeném poli, byl tento kříž i symbolem templářů (ovšem jako červený kříž na bílém poli)

Maltézský kříž se vyskytuje mj. též na vlajce a znaku australského státu Queensland, ve znaku francouzského fotbalového klubu AJ Auxerre či je symbolem mnoha státních a královských vyznamenání v Evropě.

Maltézský kříž je i symbolem hasičů a záchranářů, a to pravděpodobně na základě událostí z johanitských válek se Saracény, kteří ničili protivníky tak, že je polili naftou a zapálili.


Reklama:
Poslední aktualizace webu: 17. 10. 2018, ikonky, kontakt, betlémy

Reklama: