Kokopelli

Kokopelli

Historie

Kokopelli je severoamerické božstvo plodnosti. Je uctíván nejpozději od anasazské kultury (též kultura Pueblo, 1200 př.n.l. – 1300 n.l.). Jeho první známá vyobrazení se objevila na hohokamské keramice (750-850 n. l.). Nejčastěji je zobrazován jako shrbený či hrbatý pištec na flétnu s typickými „dudkovitými“ výrůstky na hlavě (vlasy, péra?).

Původně mohl být symbolem/vyobrazením aztéckých obchodníků, kteří nosili své zboží v pytli přehozeném přes záda, z čehož se mohl vyvinout Kokopelliho hrb.




Význam

Kokopelli je především bohem plodnosti, ale i mytologický šprýmař, proutník, léčitel, vypravěč a nositel radosti. Dle některých mýtů cestoval Kokopelli po kraji a přinášel jaro a déšť (= úroda, plodnost). Některé rytiny ho zobrazuji s nápadně velkým hrbem, což mohlo znamenat pytel plný semen. Zvuk jeho flétny je prý slyšet během jarních teplých větrů. Bývalo údajně zvykem, že uslyšel-li někdo Kokopelliho flétnu, slavilo se celou noc, a druhý den byla všechna děvčata ve vesnici těhotná.

Mezi arizonskými Hopii je rozšířen mýtus, že Kokopelli nosí nenarozené děti a rozdává je ženám. Často je zmiňován ve spojitosti se svatbou, někdy se uvádí i jeho manželka, Kokopelmana.


Jméno

Jelikož některá starší vyobrazení znázorňují Kokopelliho jako člověka hmyzovitého tvaru, zdá se nejpravděpodobnějším výkladem Kokopelliho jména sloučení svou slov, a to „Koko“, jiného hopijskéhoa zunijského božstva a „pelli“, což je hopijský a zunijský výraz pro druh pouštního hmyzu.

Kokopelli má v různých jazycích různá jména, ale poněvadž jej Evropané poprvé poznali u Hopiů, používá se jejich pojmenování.


Jiné

V poslední době se Kokopelli používá jako neoficiální symbol Jihozápadu USA. Cyklostezka mezi Grand Junction v Coloradu a Moabem v Utahu byla pojménována jako „Kokopelli Trail“, Kokopelliho cesta.


Reklama:




Poslední aktualizace webu: 17. 10. 2018, ikonky, kontakt, betlémy

Reklama: